Втори доклад за гражданско наблюдение на фондовете на ЕС в България

Вторият доклад на КУПФЕС1 за граждански мониторинг на европейските фондове в България е факт. Той обхваща периода от средата на 2010 г. до средата на 2012 г. Спазвайки традицията, можем да наречем Доклад – 2012 "Доклад, оценяващ напредъка". Реалността обаче ни задължaвa да внимаваме – защото в много отношения този "напредък" е подвеждащ, а в някои случаи е притеснителен регрес.

През периода установихме различни тенденции в използването на европейските фондове в България. Сред позитивните такива не можем да не отчетем увеличаването на договорираните и изплатените средства по всички оперативни програми. Разбира се, тук всичко е условно – докато не бъде получена верификацията и изплащането на средствата от страна на Европейската комисия, всички данни са предпоследни.

AttachmentРазмер
Doklad OP-Final.pdf7.53 MB

С благодарност за подкрепата на: