Тук имате възможност:

  • да подадете сигнал за нередности при Еврофинансиране
  • да получите текуща информация за Еврофинансиране
  • да се запознаете с работата на мониторинговите комитети
  • ако желате да станете член на коалицията

Позиция на КУПФЕС за програмирането

Позицията на КУПФЕС по програмирането на български и на английски.

Задава се наказателна процедура заради сметищата!

Проблемите, които МОСВ в съдружие с консултанти, проектанти и ОВОС-аджийската мафия създаде при управлението на отпадъците, са на път да докарат поредната наказателна процедура срещу България.Това става ясно от отговора на Генерална дирекция "Околна среда", Дирекция А, отдел А.2 на Европейската комисия по повод жалбата на Сдружение "Баненска буна 2011" (с баня, общ. Разлог), Института за зелена политика, инициативния комитет против изграждането на депото край с. Баня и адв. Силвана Дилова, получен на 14.12.2012 г.

Жалбата за разрушаването на ЗЗ "Керменски възвишения" се разгелжда от ЕК

КУПФЕС получи сериозно доказателство, че по жалбата срещу разрушаването на Защитена зона "Керменски възвишения" (част от Натура 2000) тече разследване. Жалбата е подадена от 2 организации - членове на Коалицията: СДП "Балкани" и Института за зелена политика, след неколкократни опити проблемът да се реши между българските институции и фирмата-изпълнител на Лот 3, гръцката "Актор".

Приключиха срещите на КУПФЕС в Брюксел

През изминалата седмица представители на КУПФЕС проведоха серия от срещи в Брюксел, на които представиха Доклад - 2012 за граждански мониторинг върху еврофондовете в България. Представени бяха и алтернативните позиции на Коалицията за бъдещите оперативни програми (2014 - 2020 г.)

Очаквайте подробности.

Становище на КУПФЕС относно документ на МТИТС „Стратегически инвестиционен план 2014-2020” представен на Комитета за наблюдение на ОП Транспорт на 08.12.2011 г.

С настоящото становище Гражданска коалиция за устойчиво управление на фондовете от
Европейския съюз (КУПФЕС) изразява удовлетворение от очевидната промяна на
приоритетите в областта на транспорта давайки предимство като стойности предвидени за
финансиране от европейските фондове през следващия програмен период на по-екологични
форми на транспорт какъвто е железопътният – в градски и извънградски условия - пред
автомобилния и развитието на ефективна мрежа за многовидово пътуване и транспорт на
товари.

По този начин инвестициите през следващия програмен период отговарят на условието

С благодарност за подкрепата на:

Bluefreme theme - created by Hr. Velikov