Тук имате възможност:

  • да подадете сигнал за нередности при Еврофинансиране
  • да получите текуща информация за Еврофинансиране
  • да се запознаете с работата на мониторинговите комитети
  • ако желате да станете член на коалицията

Европейската комисия (ЕК) разследва два проекта по Оперативна програма околна среда (ОПОС)

По жалба на граждани и направено запитване чрез гръцкия евродепутат Никос Хрисогелос ЕК е сезирана за неправомерното финансиране на два проекта по ОПОС. Развъждане на ловния вид благороден елен в ловно стопанството "Елен" на община Етрополе и Изготвяне на ЕО на ОУП на ски-курорта Паничище езерата кабул на община Сапарева баня.

ЕК излезе с отговора по въпроса. Пълния текст може да се прочете на //www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT...

Конкурс за по-добри проектни идеи за евро-фондовете

Имате добра идея, но нямате средства да я изпълните?

- Схема за велосипеди за общо ползване във вашия квартал
- Вятърна турбина, купена на кооперативен принцип, която дава електричество и доходи на местната общност
- Слънчев панел на покрива на близкото училище

Това са проекти, които могат да бъдат подпомогнати от европейския бюджет и ние искаме да ви помогнем да ги реализирате.

*****

Не съм очаквал такова нещо от човек, с когото сме се возили заедно на комбайн!
министър Мирослав Найденов, по повод скандала с дипломата обвиненията и уволнението на Калина Илиева

Анкета за бенефициентите на Структурните фондове

Институтът за зелена политика (София) и Институтът за публична политика (Букурещ) провеждат съвместно проучване в България и Румъния на нагласите на реалните и потенциални бенефициенти на европейски средства – местни власти, бизнес и неправителствени организации, към организацията, управлението, добрите практики и проблемите на структурните фондове в двете страни.

ВОДАТА НА СОФИЯ Е ЗАСТРАШЕНА ОТ ОТПАДЪЦИТЕ НА 4 ОБЩИНИ!

Знае ли Брюксел как в България се национализират частни имоти, за да се строят регионални сметища?

Водата на София е заплашена от потенциалното замърсяване на река Искър, ако бъде изградено Регионалното депо за отпадъци край Самоков. Това стана ясно от изявленията на представителите на Инициативни комитети от общините Самоков и Разлог. Пресконференцията беше организирана от Коалицията за устойчиво ползване фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС), която оследи сигналите за нередности с европейските пари в България.

С благодарност за подкрепата на:

Bluefreme theme - created by Hr. Velikov