Тук имате възможност:

  • да подадете сигнал за нередности при Еврофинансиране
  • да получите текуща информация за Еврофинансиране
  • да се запознаете с работата на мониторинговите комитети
  • ако желате да станете член на коалицията

Кръгла маса "Визия, цели и приоритети: България 2020”

Кръгла маса по въпросите „Визия, цели и приоритети: България 2020”, ще се проведе на 23 юни 2011 г., от 10:00 ч., в Гранитна зала на Министерския съвет. Дискусията се провежда в рамките на процеса по подготовка на Национална програма за развитие: България 2020 и в съответствие с утвърдената от министър-председателя Концепция за програмиране на развитието на Република България.

Информационни дни по шест отворени процедури за подбор на проекти по Приоритетна ос 1.

Информационни дни по шест отворени процедури за подбор на проекти по Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

От 13.06.2010 г. до 22.06.2010 г. в 8 града на страната, съгласно приложения график, ще се проведат информационни дни по шест отворени процедури за подбор на проекти по Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности" на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013.

Семинар: Еврофинансирането в България- какво се случи и какво да очакваме

Асоциация на европейските журналисти-България и Европейската инвестиционна банка организират среща на тема "Еврофинансирането в България- какво се случи и какво да очакваме". Събитието ще се проведе на 9-ти юни от 10,00 до 13,00 ч. в Инфо центъра на Представителството на Европейската комисия в България на улица Московска 9, София.

Еко-Мрежа България - Национална Еко Конференция 2011г

На 13-14 май в София беше проведена първата след 9-годишна пауза Национална конференция на екологичните организациите в България. Събитието беше организирано от БлуЛинк и Българска Фондация Био-разнообразие, със съдействието на немския Институт по регионална география (Leibniz-Institut für Länderkunde), като част от проекта "Еко мрежа България – природозащита чрез работа в мрежа и комуникация по проблемите на опазване на защитени зони, вредни емисии и битови отпадъци”, реализиран с подкрепата на германската фондация Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Поставянето на Фотоволтаик на покрива на фамилна къща и свързването му към националната електрическа мрежа е „Мисия невъзможна“

През 2007 година Обществен център за околна среда и устойчиво развитие стартира проект „Слънчев покрив и на моя дом“ с финансовата помощ на Фондация „Екообщност“. Целта на проекта беше да проучим възможностите и процедурата собственик на еднофамилна къща в България, да инвестира средства в закупуване, инсталиране на фотоволтаична система и присъединяването й към електропреносната мрежа с цел продажбата на генерираните излишъци от произведената ел. енергия.

Какво се случи на практика.

С благодарност за подкрепата на:

Bluefreme theme - created by Hr. Velikov