Тук имате възможност:

  • да подадете сигнал за нередности при Еврофинансиране
  • да получите текуща информация за Еврофинансиране
  • да се запознаете с работата на мониторинговите комитети
  • ако желате да станете член на коалицията

КУПФЕС започва подготовката на предложения и препоръки за бъдещето на Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика на ЕС

На 4 и 5 февруари в Банкя, се проведена стратегическа среща Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейският съюз. На срещата присъстваха тринадесет представители на организации членове на коалицията. Основна тема за обсъждане беше подготовката за предстоящия процес на програмиране на фондовете на ЕС за периода 2014-2020 г.

На срещата беше взето решение КУПФЕС да стартира процеса по изготвяне на предложения за бъдещето на Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика на ЕС. По двете становища ще работят екипи от експерти на коалицията.

Бенефициенти по програмите на ЕС са затормозявани от непрофесионални проверки

Организации – бенефициенти по европейските програми в България са обект на проверки от страна на агенцията за държавна финансова инспекция. Самият процес на наблюдение и финансова инспекция на бенефициентите е необходим и полезен, доколкото контролира законосъобразността на отпусканата помощ. Същевременно получаваните от Коалицията за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС) информации дават сигнали, че начинът, по който тези проверки се извършват понастоящем, затормозява работата на бенефициентите и не е в съответствие с добрите европейски практики за подобни проверки.

EUINSIDE за европейските пари и безплатния обяд

В анализ на Ралица Ковачева EUINSIDE коментира разликата между инвестицията и харченето в подхода към европейските фондове: " ...данни ясно показват разликата в разбирането на Германия и на споменатите страни за това как да се развива икономиката и как да се използват печалбите. Очевидно в първия случай те са били инвестирани, а във втория - изядени. При това, гарнирани с обилно количество еврофондове, за да могат тези страни да „догонят” старите страни-членки.

Дневник разкрива ПР разточителства с европейски пари

Редакционен анализ на вестник Дневник разкрива ПР разточителства с европейски пари на две министерства.

Полицията разследва заявители по Закона за достъп до информация във Варна

Програма Достъп до Информация (ПДИ, //www.aip-bg.org) съобщи, че граждани, поискали достъп до обществена информация от кмета на община Варна, във връзка с провеждана гражданска кампания за прозрачност на обсъжданията на Общия устройствен план на общината, са разследвани от варненската дирекция на МВР.

Над 20 граждани са подали заявления за достъп до информация на бланка с еднакво съдържание. С тях искат от кмета на града да предостави:

С благодарност за подкрепата на:

Bluefreme theme - created by Hr. Velikov