Тук имате възможност:

  • да подадете сигнал за нередности при Еврофинансиране
  • да получите текуща информация за Еврофинансиране
  • да се запознаете с работата на мониторинговите комитети
  • ако желате да станете член на коалицията

Регистрация за участие в групата за обществен диалог към Съвета за координация при управлението на средствата на ЕС

За поддържането на редовен диалог и сътрудничество с гражданите и гражданските организации към Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз бе създадена група за обществен диалог, в която могат да участват всички, които проявяват интерес към темата. Групата не провежда присъствени заседания. Консултациите и дискусиите стават по електронен път.

Приемни дни на министър Томислав Дончев

Два пъти в месеца - в 1-я и 3-я вторник, министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще се среща в кабинета си с граждани, желаещи да обсъдят с него предложенията или коментарите си по управлението на средствата от ЕС или конкретни казуси при изпълнението на отделните оперативни програми. Единият от приемните дни ще се провежда извън столицата.

Фондовете на ЕС – къде сме ние?

През последните няколко месеца членове на Гражданската коалиция за устойчиво ползване на Фондовете на ЕС(ФЕС) проведоха национално проучване относно становищата на български организации, кандидатствали за финансиране от ФЕС от 2007 до сега. Интервюта бяха проведени с над 100 от най-активните организации в страната – бизнесa, НПО, читалища, общини, висши училища и др.

Програма за развитие на селските райони – приказка без край

Както редица медии писаха още през февруари и март, нарушенията и забавянията по Програмата за развитие на селските райони продължават. Независимо от предприетите кадрови промени и ускоряване на плащанията и одобренията на проектите, от наши източници научаваме, че отговорността на грешките се прехвърля от МЗХ към Фонд „ Земеделие” и обратно и реално се забавят важни за производителите плащания.

Защо буксуват европроектите?

Екипи на граждански организации от цялата страна участваха в провеждане на анкети за напредъка на проектите по Оперативните програми в страната. Целта е да се установи реалната сутуация като се попитат бенефициентите, „потърпевшите”, на които се налага да работят с администрацията.

С благодарност за подкрепата на:

Bluefreme theme - created by Hr. Velikov