Тук имате възможност:

  • да подадете сигнал за нередности при Еврофинансиране
  • да получите текуща информация за Еврофинансиране
  • да се запознаете с работата на мониторинговите комитети
  • ако желате да станете член на коалицията

На фокус - програма ОПАК

ОПАК е оперативната програма, която се посочва като една от най-успешните не само в страната, а и в целия ЕС и на среща в ЕК на 2 септември 2009 е дадена за пример. В същото време в страната ОПАК е синоним на злоупотреби, свързани с властта, разпределяне на европари „ между свои” и т.н.
Г-н Филип Буш, началник на отдел “България, Унгария и Холандия” в Главна дирекция “Заетост, социални въпроси и равни възможности” на Европейската комисия каза на 11 юни 2009 - „ надяваме се, че изпълнението на ОПАК ще продължи със същия ентусиазъм както досега”.

ГРАЖДАНСКО СТАНОВИЩЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КРЪГЛА МАСА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА НАПРЕДЪКА ПО УСВОЯВАНЕТО НА СРЕДСТВА ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ

На 18 февруари 2010 година Enterprise Europe Network и Търговско- промишлена палата – Добрич, проведоха кръгла маса за обсъждане на напредъка по усвояването на средства от структурните фондове.
На срещата присъстваха представители на: неправителствени организации; общини; малкия и среден бизнес; консултанти; медиите; и заинтересовани от темата лица. Всички притежават сериозен опит в областта на кандидатстването и работата по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз.

Резултати от изследване “Борбата срещу измамите и злоупотребите с европейски средства”

Изследването е проведено в периода 6-13 октомври 2009 година между лица на възраст от 18-79 години от цялата страна по проект „ ОЛАФ с лице към европейските граждани. Проведените интервюта са общо 1200.

Публикуван е работния план за 2010 на Програмата за развитие на селските райони

Министерство на земеделието и храните публикува индикативната работна програма за 2010 на Програмата за развитие на селските райони. По-важните задачи, които си поставят в МЗХ са долуизброените:
- Стартиране на мярка 421 по ос Лидер
- Опростяване на процедурите за промени в докумените за кандидатстване по мярка 431-2
- Стартирана на мярка 213 „ Натура 2000 за земеделски земи”
- Изготвяне на междинен доклад за ПРСС до края на 2010 г.

Пълния текст на работния програма можете да намерите в прикачения файл:

С благодарност за подкрепата на:

Bluefreme theme - created by Hr. Velikov