Становище на КУПФЕС относно документ на МТИТС „Стратегически инвестиционен план 2014-2020” представен на Комитета за наблюдение на ОП Транспорт на 08.12.2011 г.

С настоящото становище Гражданска коалиция за устойчиво управление на фондовете от
Европейския съюз (КУПФЕС) изразява удовлетворение от очевидната промяна на
приоритетите в областта на транспорта давайки предимство като стойности предвидени за
финансиране от европейските фондове през следващия програмен период на по-екологични
форми на транспорт какъвто е железопътният – в градски и извънградски условия - пред
автомобилния и развитието на ефективна мрежа за многовидово пътуване и транспорт на
товари.

По този начин инвестициите през следващия програмен период отговарят на условието
заложено от екологичната оценка на Общия генерален план за транспорта (ОГПТ) до 2030 с
мотив, че основната екологична цел на плана е развитие на устойчив транспорт в т.ч.
„балансирано развитие на отделните видове транспорт с увеличаване дела на железопътен
транспорт, целящо ограничаване на емисиите от транспорта”.

Пълния текст можете да прочетете в приложения файл.

AttachmentРазмер
stanovishte-SIPlan.pdf154.63 KB

С благодарност за подкрепата на: