Приключиха срещите на КУПФЕС в Брюксел

През изминалата седмица представители на КУПФЕС проведоха серия от срещи в Брюксел, на които представиха Доклад - 2012 за граждански мониторинг върху еврофондовете в България. Представени бяха и алтернативните позиции на Коалицията за бъдещите оперативни програми (2014 - 2020 г.)

Очаквайте подробности.

С благодарност за подкрепата на: