България - Турция

НПО представител от платформата на БлуЛинк е Валентина Фиданова,
блог: //bluelink.net/voteblog/?q=blog/46
ел. поща: [email protected]

Проведени са 2 заседания на Съвместния комитет за наблюдение на програмата през периода 2008 г. съответно в София и Одрин. На срещата в МРРБ /София присъстваха 20 представители на турската страна (местни и държавни власти, и НПО). На заседанието присъства и представител на ЕК отговарящ за програмата.
На срещите са обсъждани общата рамка на програмата и програмните документи.

През септември 2009 г. бе публикувана първата покана за набиране на проектни предложения с краен срок 28 декември 2009 г.
Няма информация за одобрени проектни предложения към момента и сключени договори.
Със заповед на министър Плевнелиев от 19 март 2010 г. е определен състава на новия Съвместен комитет за наблюдение на програмата.

С благодарност за подкрепата на: