България - Румъния

НПО представители в Съвместния направляващ комитет na ПТГС България- Румъния са:

Цонка Христова, Клуб Приятели на Природен парк "Русенски Лом"

ел. поща: [email protected]

Юлиян Спиров, Сдружение "Земя завинаги", Свищов

ел. поща: [email protected]

НПО представител в комитета за наблюдение е Лора Саркисян, Клуб "Отворено общество", град Русе;
блог - //bluelink.net/voteblog/?q=blog/49

РЕГИОНАЛЕН ОФИС ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В БЪЛГАРО-РУМЪНСКИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН – КЪЛЪРАШ.
Телефон +40 242 313091, e-mail:  [email protected]
www.calarasicbc.ro/Posturi_Vacante.html
www.cbcromaniabulgaria.eu
www.bgregio.eu

С благодарност за подкрепата на: