България - Македония

НПО представител в съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия е Петко Цветков, избран на платформата на БлуЛинк от екологичните организации.
Неговият блог е:
//bluelink.net/voteblog/?q=blog/48
 
Правилата за работа на Съвместния комитет за наблюдение на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония за  периода 2007 – 2013 година, бяха приети по принцип на първото му заседание.

То се проведе на 13.03.2008 г. в Кюстендил. Там бяха приети и комуникационната стратегия за програмата, бюджетните линии за приоритет „Техническа помощ” и бе взето решение за стартиране на процедура за избор на експерти в Съвместния технически секретариат.

С проведеното заседание стартира и самата програма за трансгранично сътрудничество с Македония

 

С благодарност за подкрепата на: