България - Гърция

НПО представител в съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Гърция е Стефан Аврамов, избран на платформата на БлуЛинк от екологичните организации.
Неговият блог е:
//bluelink.net/voteblog/?q=blog/47
 

С благодарност за подкрепата на: