България - Сърбия

НПО представител в Комитета за наблюдение от платформата на БлуЛинк е Петър Пенчев,
блог: //bluelink.net/voteblog/?q=blog/9

Сайт на програмата:
//www.ipacbc-bgrs.eu/bul/contacts/index

С благодарност за подкрепата на: